Mjesec: studeni 2013.

Međunarodni kongres o sjemenarstvu

Od 6. do 8. studenog u Sv. Martinu na Muri održava se na kojem će se predstaviti i naša tehnologinja Anica Benger sa temom “Primjena Yara gnojiva u uzgoju rasada“. Njen…

Saznaj više