Oprema za vinogradarstvo, voćarstvo i ostalo

KANTE ZA BERBU

Volumen 8 litara

KACE CRVENE

Volumen: 85 L; 130 L; 220 L; 280 L; 350 L; 500 L; 700 L; 1000 L

DEMIŽONI

Volumen; 5 L; 10 L; 15 L; 20 L; 25 L; 34 L; 54 L
Usko i široko grlo

BAČVA ZA VINO

Volumen: 30 L; 50 L;78 L; 120 L; 160 L; 200 L; 330 L

BAČVA NA NAVOJ

Volumen: 25 L; 30 L; 60 L; 120 L; 160 L; 200 L

KACA OKIROTO

Volumen: 100 L; 175 L; 250 L; 350 L; 500 L; 750 L; 1000 L

KACA KVADRATNA ZA MESO

50 lit; dimenzije 53x42x31
65 lit; dimenzije 63x44x33
90 lit, dimenzije 74x46x36

KACA ZA KISELJENJE S POKLOPCEM

Volumen 35 L; 505 L; 750 L; 100 L; 120 L

VJEDRO

LAKOMICE

Volumen 20 L i 30 L

BRENTE

Volumen 20 L i 40 L

 VOLUMENOPIS
INOX CISTERNE12 lit
16 lit
30 lit
50 lit
100 lit
200 lit
300 lit
500 lit
600 lit
800 lit
1100 lit
1, 2 ili 3 INOX ventila
  • Zavarene noge
  • Plivajući pokopac
  • Poliranje stjenke
  • Mogućnost totalnog ispusta sa konusnim dnom
Mogućnost narudžbe cisterni većeg volumena i profesionalne opreme za profesionalne podrume.