Yara folijarna gnojiva


 

YaraVita™ ZEATREL

 • DOZA PRIMJENE: 3-5 l/ha
 • VRIJEME PRIMJENE: 1-2 tretmana u fazi 4-8 listova, s pesticidima ili bez njih.
 • PAKIRANJE: 10 litara
 • Proizvod za folijarno tretiranje kukuruza.


YaraVita™ GRAMITREL

 • DOZA PRIMJENE: 2-4 l/ha
 • VRIJEME PRIMJENE: U jesen biljke s tri lista, jedno tretiranje pesticidima. U proljeće do klasanja.
 • PAKIRANJE: 10 litara
 • Proizvod za folijarno tretiranje strnih žita: pšenica, ječam, tritikale zob i raž


YaraVita™ BRASSITREL

 • DOZA PRIMJENE: 3-5 l/ha
 • VRIJEME PRIMJENE:
  • U jesen nakon nicanja uljane repice
  • U proljeće od početka vegetacije do pred cvjetanje usjeva.
  • Na suncokretu nakon nicanja do butonizacije.
  • Na soji od faze prvog para listova (jednostavni listovi) te tijekom intenzivnog rasta i cvjetanja.
  • Na kupusnjačama od sadnje do formiranja glavica i cvasti.
 • PAKIRANJE: 10 litara
 • Proizvod za folijarno tretiranje uljane repice, suncokreta, soje, povrtlarskih kupusnjača


YaraVita™ FRUTREL

 • DOZA PRIMJENE: 3-5 l/ha od početka vegetacije, tijekom cvjetanja sve dok se ne razviju plodovi
 • Posebna formula s visokim sadržajem, više elemenata za primjenu na nasadima voća i vinove loze, povrću, intenzivnim kulturama


YaraVita™ SOLATREL

 • DOZA PRIMJENE: 5 l/ha u više navrata
 • Gnojivo iz palete Yara „Folijarni fosfor“.
 • Uravnotežena kombinacija fosfora i drugih esencijalnih hranjiva za primjenu na krumpiru
 • P je ključni element za folijarnu aplikaciju u krumpiru i vrlo je učinkovit za povečanje broja i veličine gomolja


YaraVita™ THIOTRAC

 • DOZA PRIMJENE: 3-5 l/ha
 • Folijarni proizvod koji sadržava dušik i sumpor nužne za poboljšanje kvalitete uroda strnih žita, kukuruza i na usjevima osjetljivim na manjak sumpora-S


YaraVita™ UNIVERSAL BIO

 • DOZA PRIMJENE: 3-5 l/ha, ponoviti po potrebi
 • Visokokvalitetna tekuća otopina koja sadrži uravnoteženu kombinaciju esencijalnih hranjiva i ekstrakt alge Ascophyllum nodosum, koja je bogat izvor citokinina, auksina i giberelina dizajnirana za primjenu u većini uzgajanih kultura