Pretok vina

Prvo pretakanje vina obavljamo u studenom ili prosincu, rijeđe u siječnju. Po završetku fermentacije mlado vino sumporimo sa 1- 1,5dl sumporaste kiseline /1hl ili 10 – 15g /1hl pyrovina (vinobrana). Nakon 7 -10 dana obavimo pretok. Prvim pretokom odvojimo grubi talog nastali od kvasaca, hrane za kvasce i enzima od mladog vina.

Sljedeći postupak s mladim vinom je dodatak sredstva za bistrenje poput BENTONITA, PENTAGELA, ŽELATINE. Ta sredstva sadrže pozitivno i negativno nabijene prirodne čestice koje onda na sebe privlače suprotno nabijene čestice mutnoće. Tako otežane padaju na dno bačve i čiste vino. Sve pripremite po uputama proizvođača koje se nalaze na pakiranjima ili potražite pomoć kod naših agronoma koji će vam pomoći sa savjetima. Količina sredstava za bistrenje ovisi o postotku mutnoće. Uvijek se ide sa minimalnom količinom bistrila osim kod jako mutnog i lošeg vina kada slobodno ide i tri puta jača doza. Bistrilo treba otopiti u 10 puta većoj količini vode i staviti ga da nabubri 8-12 sati. Nakon 12 sati višak vode odliti, a bistrilo dodati u vino i dobro ga promiješati, te nakon toga uliti u bačvu uz dobro miješanje. Bistrilo tako ostaje u bačvi 10-15 dana ( ovisno o vrsti bistrila).

Nakon 10-15 dana napravimo mjerenje slobodnog sumpora u vinu. (MJERENJE MOŽETE OBAVITI U CIPRO AGROCENTRIMA, UZ STRUČNI SAVJET NAŠIH AGRONOMA). Najbolja koncentracija slobodnog sumpora u vinu je između 20-30 mg/L te nakon mjerenja napravimo korekciju po potrebi. Pretok zdravog vina obavljamo drugi dan i to bi bilo najbolje ako je dan hladan i suh, a ne po kišnom vremenu. Pretačemo iz jedne bačve u drugu što brže i bez razbijanja vina da vino ima što manji doticaj sa zrakom (ZATVORENI PRETOK).

Tokom zimskih mjeseci, ako je to moguće, bilo bi poželjno da se vino ohladi na što nižu temperaturu na par dana. Na taj bi se način dodatno stabiliziralo vino i manje bi bilo osjetljivo na buduće temperaturne oscilacije. Takvo vino gotovo je sa proizvodnim procesom, te ga treba samo kontrolirati, kušati i uživati u njemu. Ove godine u vinu je prisutna viša koncentracija ukupnih kiselina. Jače kisela vina mogu se otkiseliti umjerenom upotrebom kalcijevog karbonata ( samo uz preporuku enologa ).

U proljeće može se obaviti filtriranje (filteri k 700- 100) ovisno o bistroći. Sve vršiti zatvorenim postupkom također dan prije kontrole slobodnog sumpora i korekcija. Kada se vino smiri može se točiti u boce.
/ Bacc. ing. vinarstva Nikola Grozaj