Utjecaj primjene Yara gnojiva na bolju kvalitetu i prinos pšenica

Poznato je da na kvalitetu pšenica u najvećoj mjeri utječe sortiment, odnosno genetski potencijal, no naši usporedni pokusi na istim sortama, sa različitim gnojidbama pokazali su velike razlike u kvaliteti, odnosno količini proteina.

Pri otkupu pšenica nastavlja se primjenjivati kodeks plaćanja na bazi klase, što znači da je stočna pšenica ispod 10,5% proteina. Treća je klasa od 10,5 do 12,4, %, druga od 12,4 do 14 % proteina, a prva klasa je pšenica s više od 14 % proteina.

Analizirajući ovu godinu, možemo ustvrditi da su prinosi pšenice vrlo visoki, što je rezultiralo smanjenjem očekivane kvalitete.

 

Program ishrane pšenica Yara gnojivima bazira se na tri važne skupine informacija:

  • Usjev-pšenica. Koja hranjiva su potrebna, u kojoj količini i u kojoj razvojnoj fazi
  • Odabir proizvoda. Gnojiva sa odnosom hranjiva za postizanje visokih uroda sa odličnom kvalitetom
  • Pravilna primjena. Kako i kada primjeniti proizvod i osigurati najbolji povrat uloženog.

 

Proučavanjem ishrane pšenice u proizvodnim uvjetima, pokazalo se da je precizna gnojidba dušikom vrlo značajna. Nije potrebno prekoračiti potrebnu količinu dušika po hektaru u jesen, jer je usjev tada previše bujan, a to smanjuje otpornost na niske zimske temperature. Optimalno je unijeti do 45 kg/ha N, a s rezervom u tlu usjev će imati na raspolaganju 60 do 80 kg/ha N u amonijskom i nitratnom obliku.

Prihranu treba obaviti u jednoj ili dvije aplikacije tijekom proljeća. Praksa je pokazala da se u ishrani pšenice unosi od 60 do 150 kg čistog dušika (N) po hektaru, ovisno o sadržaju dušika (N) u tlu, usjeva i sorte.

Fosfor je važan zbog dobrog ukorjenjivanja u jesen i sinteze škroba. Pšenica iznosi najviše do 100 kg/ha P2O5. S YaraMila 8-24-24 i/ili 16-27-07, u količini od 300 do 400 kg/ha, postizani su prosječni prinosi od 6,5 t/ha.

Kalij je također važan, no pšenici se u pravilu dodaje do 60 kg/ha K 2O. Kalij dobiva veću važnost u stresnim razdobljima (suša, visoke temperature…), kao dodatni element u folijarnim gnojivima.

U osnovnoj gnojidbi smo upotrijebili gnojivo sa srednjim do niskim sadržajem kalija.

YaraMila 8-24-24+ME, 350 kg/ha.

U ishrani pšenica na kvalitetu najviše utječe manjak sumpora-S. Stoga smo za proljetnu prihranu dušikom i sumporom imali vrhunsko rješenje.

YaraBela Sulfan 24, 200 kg/ha u dvije aplikacije.

Uz jedno folijarno tretiranje YaraVita Gramitrelom (3 l/ha), postigli smo za 2 posto više proteina u odnosu na standardnu gnojidbu i time pšenicu svrstali u višu cjenovnu skupinu s odličnim prinosom.